Excel og databehandling

Excel og databehandling henvender sig specielt til deltagere, der vil arbejde med dataværktøjerne i Excel – med udtræk fra datalister, sortering og filtrering af data samt analyser af data i f.eks. pivottabeller. Nedenstående liste over muligt kursusindhold skal betragtes som et forslag, der både før og under kurset kan revideres efter behov.

Aktuelle kurser:

Den 18. juni

Indhold på Excel og databehandling

 • Oprettelse af tabeller og lister i Excel
 • Importer tekstfiler fra eksterne systemer som f.eks. administrative systemer
 • Importer og analyser data fra Access
 • Formater efter indhold – betinget formatering
 • Datavalidering – bl.a. rulleliste
 • Sortering af data
 • Autofilter – og avanceret filter og fjernelse af dubletter
 • Subtotaler
 • Gruppering af data
 • Pivottabeller og pivotdiagrammer
 • Konsolidering
 • Hvad-hvis analyser – herunder målsøgning og scenarier
 • Grafiske præsentationer – opret og rediger diagrammer og andet grafisk indhold
 • Eksporter dine diagrammer og andet indhold til PowerPoint

Forudsætninger: Grundlæggende kundskab til Excel
Varighed: 1 dag

Target Gruppen har også kurser i Excel Videregående og Excel Formler og Funktioner. Hertil kommer kurser i pivottabeller og Power Pivot.

Bestil kursus

Kurser i Microsoft Office, Adobe Creative Suite, Lotus Notes og Corel Draw