Project

Microsoft Project findes i flere versioner. Vore kurser kan dække alle versioner. Desuden underviser vi lige så gerne i den engelske som i den danske version af programmet.

Aktuelle kurser:

Den 2. juli

Kurser i Microsoft Project

På dette kursus stifter du bekendtskab med Microsoft Projects brugerflade, får gennemgået de vigtigste funktioner, begreber og metoder i forbindelse med fremstillingen af projektplaner som f.eks.:

Indhold på Project

 • Projektets fire stadier
 • Struktur og indhold
 • Opsætning/tilpasning af system
 • Oprettelse af projekt
 • Vedligeholdelse af basis-kalender
 • Oprettelse og sammenkædning af opgaver og milepæle
 • Oprettelse af ressourcer
 • Vedligeholdelse af ressource-kalender
 • Tilknytning af ressourcer til opgaver
 • Udskrivning af grafiske oversigter incl. Gantt-diagrammer
 • Oprindelige og midlertidige planer
 • Igangsætning
 • Gennemførelse
 • Opfølgning
 • Præsentation af data (skærmbilleder og rapporter)

Target Gruppens kurser bygger først og fremmest på kursistens behov og ønsker, så ring eller send en e-mail – så vi i fællesskab kan sammensætte et kursus, der passer til dig og din virksomhed.

Varighed: 2 dage

Bestil kursus

Kurser i Microsoft Office, Adobe Creative Suite, Lotus Notes og Corel Draw