ISO-certificering

Target Gruppen har i samarbejde med European House of Quality planlagt et kursus bestående af 4 workshops og et e-learning forløb strækkende sig over 3 måneder, hvor virksomheder kan gøre sig klar til at få deres ledelsessystemer ISO-certificeret

Du kan læse mere om selve kursets indhold og form her:

http://targetgruppen.info/wp-content/uploads/2013/08/ISO.pdf

 

Workshop 1:

Workshop, 3 timer: Hvorfor er det en god ide at indføre et ledelsessystem? Hvor få procedurer og hvor mange registreringer skal der udarbejdes? Introduktion til Sherlock Web og e-learning opgaverne.

Workshop 2:

Workshop, 3 timer: Kalibrering, vedligehold og lovpligtigt eftersyn af maskiner og måleudstyr og andet hjælpeudstyr.

Workshop 3:

Workshop, 3 timer: Årsags- virkningsanalyseværktøjer, (Brainstorming, 5 x why, Ishikawa, FMEA, 8-D).

Workshop 4:

Workshop, 7 timer: Kursus i planlægning, gennemførelse og afrapportering af intern audit.

E-learning:

Via e-learning lærer deltagerne, hvad bør og skal man skrive om i procedurer og instruktioner, som kræves af ISO 14001 miljøstandarden, ISO 9001 kvalitetsstyringsstandarden og OHSAS 18001 arbejdsmiljøledelsesstandarden. Herved bliver de i stand til at opbygge et integreret ledelsessystem, som ikke kun fokuserer på miljø, men på den helhed, som tilgodeser den enkelte virksomheds behov. Krav fra andre relevante standarder inkluderes i e-learningen, hvis den enkelte virksomhed har behov for det, f.eks. krav fra fødevareindustriens ISO 22000, DS/EN

1090-1 og DS/EN 3834 i virksomheder som skal CE mærke bygningsstål, og derfor skal certificeres.

Deltagerne skriver deres retningslinjer, IRCA registrerede QMS Lead Auditorer fra European House of Quality A/S kommenterer retur, hvorvidt deltagerne har “klippet” for meget ud, eller de har skrevet for meget og dermed gjort tingene for bureaukratiske for sig selv.

E-learningen inkluderer også eksempler på alle de registreringer, som ovenfor nævnte standarder forlanger, – dette i form af fortrykte formularer. Når en virksomhed har løst alle e-learningopgaver og indført de til opgaverne hørende registreringer, er de klar til ISO certificering, hvis det skulle være slutmålet. Ønsker deltagerne ikke certificering, har de alligevel opnået en uvurderlig systematik i virksomheden og indsigt i relevante standardiseringskrav, som kan understøtte deres fremtidige arbejde.

Hvor

Kurset foregår i Target Gruppens lokaler i Middelfart Business House, Værkstedsvej 12, 5500 Middelfart.

 

Pris pr. virksomhed

Pris: 25.200 kr. ekskl. Moms.

Kurser i Microsoft Office, Adobe Creative Suite, Lotus Notes og Corel Draw