Excel VBA

Formålet med kurset er at give deltagerne overblik over Excel VBA. Et sådan overblik giver brugeren mulighed for at lave udvidede løsninger med Excel, uden at de skal lade sig begrænse af Excels naturlige grænser.

Aktuelle kurser:

Den 26. juni

Excel VBA

Kurset giver endvidere deltagerne chance for at arbejde med programmering og for at få skabeloner og løsninger med hjem til brug i deres egen virksomhed.

I samarbejde med kursisterne vil bl.a. følgende emner kunne behandles:

Indhold på Excel VBA

 

 • Anvendelse af makroer
  • Gennemgang af de forskellige muligheder i VBA for at automatisere rutineopgaver, udvide funktionaliteten i Excel, oprette brugerflader med dialogbokse med mere samt integration mellem de enkelte programmer i Office.
 • Optagelse af makroer
  • Brug optageren i Excel til at optage sekvenser af handlinger og valg, så de som makroer kan gentages efter behov med genvejstaster, tryk på et knap eller lignende.
 • Redigering af makroer
  • Hurtig gennemgang af redigeringsprocessen, således at du kan identificere de enkelte dele af en makro og redigere denne, kopiere indholdet andetsteds hen osv.
 • Introduktion til Visual Basic for Applications og VBA-editoren
  • Brugerfladen i VBA-editoren gennemgås – herunder Explorer-vinduet, Properties og Immediate-vinduet, hvor enkelte udtryk kan testes.
 • Objekter i Excel VBA
  • VBA er delvist baseret på objektorienteret programmering. Her får man en introduktion til Excels objekter – som f.eks. RANGE, SHEETS og WORKBOOK
 • Benyttelse af variabler
  • Variabler er informationer til midlertidig brug i computerens hukommelse – her lærer du at erklære og definere variabler.
 • Programmering af simple makroer i Excel VBA – herunder med brug af:
  • IF og SELECT CASE – vælg mellem flere muligheder for afvikling af kode/funktioner
  • MSGBOX og INPUTBOX – Giv brugeren meddelelser, advarsler og lignende – samt hent information fra brugeren til videre brug i makroen.
  • Løkker (For, While, Do) – gentag samme proces flere gange i en makro. F.eks. når man skal finde en celle i en kolonne, hvor der skal tages action, så undersøges hver enkelte celle, indtil den rette celle nås.
 • Dialogbokse (Userforms) i Excel VBA
  • Opret egentlige dialogbokse, som brugeren kan udfylde – med tekstfelter, tjekbokse, alternativ knapper og rullemenuer. Formålet er at sikre en hurtig og korrekt udfyldning af data eller et hurtigt valg af forskellige funktioner og procedurer.
 • Fejlbehandling
  • Hvad skal der ske, hvis der opstår fejl i makroen – her er der mulighed for at standse processen med meddelelse, at lede processen andre steder hen osv.
 • Evt. arbejde med egne medbragte opgaver som f.eks. skabeloner, makroer, rapporter mm.

Kurset forudsætter, at deltagerne har kendskab til Excel svarende til Excel Videregående. Desuden kræves det, at deltagerne er daglige brugere af Excel, samt at de har behov for at lave udvidede Excel løsninger. Der kræves ingen kendskab til programmering eller VBA sproget, idet kurset starter fra bundet mht. programmering.

Varighed: 1-2 dage

Bestil kursus

Kurser i Microsoft Office, Adobe Creative Suite, Lotus Notes og Corel Draw