Udnyt Microsoft Office optimalt

De fleste bruger kun en brøkdel af de muligheder, de har til rådighed i deres almindelige kontorprogrammer. Nutidens Office-pakker – aktuelt Microsoft Office 2013 – er spækket med avancerede og brugbare faciliteter, som de færreste bare kender eller forstår at udnytte.

Tit bruger medarbejderne mere tid på at få deres programmer til at makke ret og til at finde lige netop de funktioner, de har brug for – i stedet for rent faktisk effektivt at bruge programmet til at løse de daglige opgaver. Og hvad er så løsningen på disse problemer?

Uddannelse, uddannelse og atter uddannelse! For at få udbytte af investeringer i computere og computerprogrammer, skal der foretages mindst de samme investeringer i optræningen af medarbejderne, så de rent faktisk også er i stand til at udnytte den moderne teknologi. Ellers sakker man bagud – og investeringen i computerteknologien er delvist spildt!

Alle brugere af computersystemer befinder sig på forskellige niveauer, alt efter hvordan deres erfaringer og arbejdssituation er, og har de arbejdet med eksempelvis tekstbehandling de sidste 10 år, så ved vi, at programmerne ligner deres forgængere – at der efterhånden er tale om evolution mere end revolution.

Derfor vil vi i Target Gruppen anbefale, at virksomheden indgår i et samarbejde med kursusudbyderen om at sammensætte en differentieret kursusplan. Vores opgave som kursusudbyder er at sammensætte kursets indhold, medens virksomhedens opgave er at sammensætte holdene, så folk rent faktisk kommer på kursus sammen med kolleger, der så vidt muligt har tilsvarende erfaringer og opgaver i det daglige.

Vi foreslår at kursustyperne bl.a. kan indbefatte:

  • Demoen – den hurtige præsentation for et større forum, hvor programmet eller bestemte funktioner – f.eks. pivottabeller i Excel eller oprettelse af skabeloner i PowerPoint – demonstreres.
  • Det grundlæggende kursus for de helt nye eller noget urutinerede brugere, som har brug for at lære et program fra bunden. Begrebet ”grundlæggende” kan differentieres alt efter de erfaringer, kursisterne har. Så to grundlæggende kurser er ikke nødvendigvis lige grundlæggende. Instruktøren vil under et kursus så vidt muligt tilpasse kurset til de aktuelle deltageres behov.
  • For de rutinerede brugere vil der kunne arrangeres videregående kurser på flere forskellige niveauer – et videregående kursus behøver ikke nødvendigvis betyde et avanceret kursus. Det der for nogle er grundlæggende, er for andre videregående, da de ikke arbejder med det hver dag. Som eksempel kunne nævnes filtrering og sortering af data i Excel, som mange bruger hele tiden.
  • For superbrugerne – eller snarere de virkelig avancerede brugere – kan der så arrangeres workshops, hvor meget specielle og avancerede funktioner kan gennemgås – f.eks. pivottabeller, makroprogrammering, oprettelse af skabeloner, brug af avancerede regnearksfunktioner osv.
  • Target Gruppen kan også tilbyde, at I i stedet for – eller i forbindelse med – kurser kan få en instruktør ”udstationeret” i virksomheden. Pågældende kan da individuelt rådgive og instruere de enkelte medarbejdere ved deres egen computer og således komme med løsningsforslag til nogle af de problemer, de sidder med til daglig.

Vi står også til rådighed ved udvikling af skabeloner og makroløsninger til de forskellige programmer. Det giver en høj grad af ensartethed i virksomhedens skriftlige kommunikation. I stedet for at få f.eks. et brev til at se ”rigtigt ud”, kan man koncentrere sig om at få indholdet på plads.

Venlig hilsen

Target Gruppen

Peter Kragh Hansen
Direktør & Instruktør
Gl. Banegårdsvej 50
5500 Middelfart
Tlf. 65 91 24 25
E-mail: salg@targetgruppen.dk