Vær effektiv med Microsoft Office

Target Gruppen tilbyder nu en kursusrække, der henvender sig specielt til Jer, der har et overordnet ansvar for, at virksomhedens eller afdelingens aktiviteter udføres så effektivt som muligt. Vi forestiller os, at I er ledere, afdelingsledere, projektledere, superbrugere eller andre betroede medarbejdere.

I en position som denne drejer det sig om at have overblik over, hvilke redskaber og muligheder, Microsoft Office tilbyder til dette formål. Vore kurser vil derfor give et gennemgribende brush-up og gennemgang af mange muligheder for at effektivisere arbejdsgangen i virksomheden.

Microsoft Outlook

Outlook  tilbyder f.eks. en effektiv kommunikation – her vil vi fokusere på effektiv brug af såvel mail, kalender og opgavelister som benyttelsen af et effektivt arkiveringssystem og videst mulig automatisering af de daglige arbejdsopgaver.

Microsoft Word

I Word gælder det først og fremmest om at få opbygget en base af dokumenter, der afspejler virksomhedens digitale identitet. Vi ser på mulighederne for at oprette og tilpasse virksomhedens skabeloner og temaer, bruge de grafiske muligheder i programmet og give et fundamentalt kendskab til brugen af typografier og andre af de komponenter, der indgår i effektive Word-skabeloner – herunder f.eks. autotekster, hurtige dele og makroer.

Microsoft Excel

I Excel gælder det om at skabe sig et overblik over de data, som der arbejdes med, så effektive analyser kan udføres og de relevante data udlæses fra ofte meget komplekse datamængder. Data skal præsenteres overskueligt og effektivt, således at de bedst muligt kommer til udtryk i overensstemmelse med virksomhedens digitale identitet. Kurset vil her gå i dybden med data- og præsentationsredskaber som f.eks. betinget formatering, tabeller, pivottabeller og diagrammer.

Microsoft PowerPoint

I PowerPoint gælder det om at præsentere data på en spændende og ikke mindst effektiv måde for mindre eller større forsamlinger. Der indgår opbyggelsen af skabeloner og temaer, så de passer med virksomhedens digitale identitet. Dertil diskuteres omfanget og formen af de animationer, som evt. kan bruges. Ligesom der gives andre tips til udformningen af effektive og levende præsentationer.

Microsoft SharePoint

Rigtig mange virksomheder har i dag SharePoint som intranet og til håndtering af dokumenter. Vi binder alle de ovenstående kurser sammen med at kigge på de muligheder, som samkøringen og integrationen i SharePoint giver. Hvordan opbygger man f.eks. fælles dokumentbiblioteker, fælles billedbiblioteker og diasbiblioteker samt fælles kalendere og fællespostkasser op i SharePoint og forbinder dem med Microsoft Office?

Efter ønske og behov inddrager vi gerne andre programmer i kurserne, som ligger i og omkring Microsoft Office:
 

Microsoft OneNote som en både effektiv individuel og fælles notesblok

Microsoft Project som et effektivt program til planlægning af de større projekter

Microsoft Visio som et effektivt program til visualisering af processer, organisationer og andet.
 

Det bedste udbytte får I ved en samlet kursusrække – hvor I med kan tilmelde Jer dem alle på en gang. Men I kan naturligvis også plukke enkelte af kurserne ud, hvis I vil koncentrere Jer om et enkelt eller et par af kurserne.

Ring på tlf. 65 91 24 25 eller mobil 29 63 92 37 og lav en aftale. I kan også skrive en mail til os på salg@targetgruppen.dk. Vi kommer gerne på besøg og tilpasser kurserne til Jeres behov.

 

Venlig hilsen

Target Gruppen
Effektive og intensive kurser

Peter Kragh Hansen
Direktør & Instruktør
Gl. Banegårdsvej 50
5500 Middelfart

Tlf. 65 91 24 25/29 63 92 37
E-mail: salg@targetgruppen.dk